• Takayoshi Shitara, 白磁小片口
  Takayoshi Shitara
  白磁小片口
  Ceramic
  H2 3/4 x W3 1/2 x D3 1/2 in
  H7 x W9 x D9 cm
 • Takayoshi Shitara, 白磁輪花ぐいのみ
  Takayoshi Shitara
  白磁輪花ぐいのみ
  Ceramic
  H2 x W2 1/4 x D2 1/4 in
  H5 x W5.8 x D5.8 cm