• Morimitsu Hosokawa, 井戸茶碗-Ido Tea Bowl
  Morimitsu Hosokawa
  井戸茶碗-Ido Tea Bowl
  Ceramic
  H3 1/4 x W6 1/2 x D6 1/2 in
  H8.3 x W16.4 x D16.4 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 粉引片口
  Morimitsu Hosokawa
  粉引片口
  Ceramic
  H3 3/8 x W7 1/4 x D5 3/8 in
  H8.5 x W18.3 x D13.8 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 粉引盃
  Morimitsu Hosokawa
  粉引盃
  Ceramic
  H1 3/4 x W3 1/8 x D3 1/8 in
  H4.3 x W8 x D8 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 粉引盃
  Morimitsu Hosokawa
  粉引盃
  Ceramic
  H1 5/8 x W3 1/8 x D3 1/8 in
  H4.2 x W7.8 x D7.8 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 赤楽ぐいのみ
  Morimitsu Hosokawa
  赤楽ぐいのみ
  Ceramic
  H1 7/8 x W2 7/8 x D2 7/8 in
  H4.8 x W7.2 x D7.2 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 赤楽ぐいのみ
  Morimitsu Hosokawa
  赤楽ぐいのみ
  Ceramic
  H2 1/8 x W2 7/8 x D2 7/8 in
  H5.1 x W7.2 x D7.2 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 赤楽一輪挿
  Morimitsu Hosokawa
  赤楽一輪挿
  Ceramic
  H4 1/8 x W3 3/8 x D3 3/8 in
  H10.6 x W8.5 x D8.5 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 刷毛目茶碗
  Morimitsu Hosokawa
  刷毛目茶碗
  Ceramic
  H2 3/4 x W6 7/8 x D6 7/8 in
  H6.9 x W17.6 x D17.6 cm