• Yasushi Fujihira, 結碗 Tea bowl
    Yasushi Fujihira
    結碗 Tea bowl
    Ceramic
    H3 1/2 x W4 3/4 x D4 3/4 in
    H9 x W12 x D12 cm
  • Yasushi Fujihira, 「鳥」
    Yasushi Fujihira
    「鳥」
    Ceramic
    H4 x W4 1/8 x D3 3/4 in
    H10 x W10.5 x D9.5 cm
  • Yasushi Fujihira, 階段のある家
    Yasushi Fujihira
    階段のある家
    Ceramic
    H4 3/8 x W2 3/8 x D1 3/8 in
    H11 x W6 x D3.5 cm