• Tomoyuki Hoshino, 糖衣碗
  Tomoyuki Hoshino
  糖衣碗
  Ceramic
  H3 3/4 x W4 7/8 x D4 7/8 in
  H9.4 x W12.5 x D12.5 cm
 • Tomoyuki Hoshino, 糖衣碗-Sugar Glazed Tea Bowl
  Tomoyuki Hoshino
  糖衣碗-Sugar Glazed Tea Bowl
  Ceramic
  H3 5/8 x W4 3/4 x D4 3/4 in
  H9.3 x W12 x D12 cm
 • Tomoyuki Hoshino, 紅玻璃碗
  Tomoyuki Hoshino
  紅玻璃碗
  Ceramic
  H3 7/8 x W4 5/8 x D4 5/8 in
  H9.7 x W11.6 x D11.6 cm
 • Tomoyuki Hoshino, 苺乳碗
  Tomoyuki Hoshino
  苺乳碗
  Ceramic
  H4 3/8 x W4 7/8 x D4 7/8 in
  H11 x W12.5 x D12.5 cm