• Kan Kishino, 焼き締め水指, 2016
  Kan Kishino
  焼き締め水指, 2016
  Ceramic
  H6 3/8 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H16.2 x W16 x D16 cm
 • Kan Kishino, 焼〆大壷 Yakishime Jar
  Kan Kishino
  焼〆大壷 Yakishime Jar
  Ceramic
  H16 7/8 x W14 5/8 x D14 5/8 in
  H43 x W37 x D37 cm
 • Kan Kishino, 井戸茶盌 Ido Tea Bowl
  Kan Kishino
  井戸茶盌 Ido Tea Bowl
  Ceramic
  H3 5/8 x W6 1/8 x D6 1/8 in
  H9.3 x W15.6 x D15.6 cm
 • Kan Kishino, 井戸茶盌 Ido Tea Bowl
  Kan Kishino
  井戸茶盌 Ido Tea Bowl
  Ceramic
  H3 3/4 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H9.5 x W16 x D16 cm
 • Kan Kishino, 魚屋茶盌 Totoya Tea Bowl
  Kan Kishino
  魚屋茶盌 Totoya Tea Bowl
  Ceramic
  H2 1/2 x W5 3/8 x D5 3/8 in
  H6.4 x W13.8 x D13.8 cm
 • Kan Kishino, 魚屋茶盌 Totoya Tea Bowl
  Kan Kishino
  魚屋茶盌 Totoya Tea Bowl
  Ceramic
  H2 1/4 x W5 3/8 x D5 3/8 in
  H5.7 x W13.7 x D13.7 cm
 • Kan Kishino, 瀬戸黒茶盌 Seto Black Tea Bowl
  Kan Kishino
  瀬戸黒茶盌 Seto Black Tea Bowl
  Ceramic
  H3 1/2 x W4 1/8 x D4 1/8 in
  H8.9 x W10.4 x D10.4 cm
 • Kan Kishino, 焼〆茶盌 Yakishime Tea Bowl
  Kan Kishino
  焼〆茶盌 Yakishime Tea Bowl
  Ceramic
  H3 3/8 x W5 1/4 x D4 3/4 in
  H8.7 x W13.4 x D12 cm
 • Kan Kishino, 焼〆変形花入
  Kan Kishino
  焼〆変形花入
  Ceramic
  H8 7/8 x W8 x D8 in
  H22.4 x W20.2 x D20.2 cm
 • Kan Kishino, 焼〆壺, 2019
  Kan Kishino
  焼〆壺, 2019
  Ceramic
  H7 5/8 x W5 7/8 x D5 7/8 in
  H19.5 x W15 x D15 cm
 • Kan Kishino, 焼〆窯変徳利 Yakishime Yohen Sake Bottle
  Kan Kishino
  焼〆窯変徳利 Yakishime Yohen Sake Bottle
  Ceramic
  H5 5/8 x W4 x D4 in
  H14.4 x W10.1 x D10.1 cm
 • Kan Kishino, 灰釉鎬皿
  Kan Kishino
  灰釉鎬皿
  Ceramic
  H2 1/8 x W11 3/8 x D11 3/8 in
  H5.4 x W29 x D29 cm
 • Kan Kishino, 焼〆茶碗
  Kan Kishino
  焼〆茶碗
  Ceramic
  H3 3/4 x W5 1/4 x D4 1/2 in
  H9.5 x W13.3 x D11.4 cm