• Kota Arinaga, 薄布文香合 - 墨金 -
  Kota Arinaga
  薄布文香合 - 墨金 -
  Glass
  H1 3/4 x W2 1/8 x D2 1/8 in
  H4.3 x W5.5 x D5.5 cm
  Sold
 • Kota Arinaga, 薄布文香合 - 白 -
  Kota Arinaga
  薄布文香合 - 白 -
  Glass
  H2 x W2 5/8 x D2 5/8 in
  H5 x W6.6 x D6.6 cm
  Sold
 • Kota Arinaga, 薄布文香合 - 白 -
  Kota Arinaga
  薄布文香合 - 白 -
  Glass
  H2 3/8 x W2 7/8 x D2 7/8 in
  H6 x W7.2 x D7.2 cm
 • Kota Arinaga, netz 墨
  Kota Arinaga
  netz 墨
  Glass
  H17 1/2 x W6 7/8 x D6 7/8 in
  H44.5 x W17.5 x D17.5 cm
 • Kota Arinaga, netz 墨, 2021
  Kota Arinaga
  netz 墨, 2021
  Glass
  H8 5/8 x W10 1/4 x D10 1/4 in
  H22 x W26 x D26 cm
  Sold
 • Kota Arinaga, netz 白
  Kota Arinaga
  netz 白
  Glass
  H24 1/2 x W5 1/2 x D5 1/2 in
  H62.3 x W14 x D14 cm
  Sold