• Midori Tsukada, Lu men
  Midori Tsukada
  Lu men
  Glass
  H2 3/4 x W8 3/8 x D8 3/8 in
  H6.9 x W21.2 x D21.2 cm
 • Midori Tsukada, Natural Lace
  Midori Tsukada
  Natural Lace
  Glass
  H8 1/2 x W19 1/8 x D7 5/8 in
  H21.5 x W 48.5x D19.5 cm
 • Midori Tsukada, 刻々と (紫) - Every moment (purple), 2016
  Midori Tsukada
  刻々と (紫) - Every moment (purple), 2016
  Glass
  H5 1/8 x W10 x D9 7/8 in
  H13 x W25.3 x D25.1 cm
 • Midori Tsukada, Depth(壁掛)
  Midori Tsukada
  Depth(壁掛)
  Glass
  H9 1/8 x W6 7/8 x D5/8 in
  H23 x W17.5 x D1.5 cm
 • Midori Tsukada, Depth(壁掛)
  Midori Tsukada
  Depth(壁掛)
  Glass
  H9 1/8 x W6 7/8 x D5/8 in
  H23 x W17.5 x D1.5 cm