• Hafu Matsumoto, のし竹合せ花入
  Hafu Matsumoto
  のし竹合せ花入
  Bamboo
  H10 1/8 x W8 1/8 x D4 in
  H25.5 x W20.5 x D10 cm
 • Hafu Matsumoto, 煤竹花入
  Hafu Matsumoto
  煤竹花入
  Bamboo
  H16 x W2 3/8 x D2 3/8 in
  H40.5 x W6 x D6 cm
 • Hafu Matsumoto, 網代編手付大花籃
  Hafu Matsumoto
  網代編手付大花籃
  Bamboo
  H14 5/8 x W18 1/8 x D18 1/8 in
  H37 x W46 x D46 cm
 • Hafu Matsumoto, のし竹掛花入(銅縁), 2020
  Hafu Matsumoto
  のし竹掛花入(銅縁), 2020
  Bamboo
  H11 1/8 x W5 1/8 x D2 3/4 in
  H28 x W13 x D7 cm
 • Hafu Matsumoto, 櫛目掛け花入, 2020
  Hafu Matsumoto
  櫛目掛け花入, 2020
  Bamboo
  H14 5/8 x W2 1/2 x D2 1/2 in
  H37 x W6.5 x D6.5 cm
 • Hafu Matsumoto, 煤竹手桶花入, 2019
  Hafu Matsumoto
  煤竹手桶花入, 2019
  Bamboo
  H16 1/4 x W3 7/8 x D2 1/2 in
  H41.2 x W9.7 x D6.2 cm
 • Hafu Matsumoto, 縄目つる首花籃, 2019
  Hafu Matsumoto
  縄目つる首花籃, 2019
  Bamboo
  H9 x W4 3/4 x D4 3/4 in
  H22.8 x W12.2 x D12.2 cm